Všestranná zkouška přinášení retrieverů

Předmět nejnižší známky pro cenu koeficient max.počet bodů
I. II. III.
Práce v lese
1. Následování 3 2 1 4 16
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře  
  a) vodič 3 2 2 5 20 + 2
  b) oznamovač 3 2 2 7 28
  c) hlasič 3 2 2 8 32
3. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20
4. Dohledávka 2 ks srstnaté na 50 x 50m 3 2 1 4 16
5. Odložení 2 2 1 3 12
6. Vodění psa 2 2 1 2 8
7. Chování na stanovišti 3 2 1 4 16
8. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 2 6 24
Celkem les 108 87 72   144
Práce ve vodě
1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling 3 2 1 5 20
2. Přinášení kachny hluboké vody 3 3 2 4 16
3. Dohledávka pohozené kachny 2 2 1 5 20
4. Poslušnost a ovladatelnost 2 2 1 4 16
Celkem voda 54 43 36   72
Práce v poli
1. Navádění na 2 ks pernaté - handling 3 2 1 5 20
2. Slídění s dohledávkou 3 2 1 5 20
3. Přinášení vlečené pernaté 3 2 2 3 12
4. Chování po výstřelu 2 2 1 2 8
5. Paměť k aportu - marking 3 2 1 4 16
6. Nos 3 3 2 8 32
7. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
Celkem pole 99 80 66   132
Přinášení
1. pernaté 3 3 2 2 8
2. kachny 3 3 2 2 8
3. srstnaté 3 2 2 3 12
Celkem přinášení 21 17 14   28
Součet bodů v lese 108 87 72   144
Součet bodů ve vodě 63 50 42   72
Součet bodů v poli 111 89 74   132
Součet bodů v přinášení 21 17 14   28
Nejnižší počet bodů pro cenu 282 226 188   376