Zkouška přinášení retrívrů

Předmět nejnižší známky pro cenu koeficient max.počet bodů
I. II. III.
Poslušnost a ovladatelnost
1. Chování na stanovišti v lese 3 2 1 2 8
2. Vodění psa 3 2 1 1 4
3. Radost při práci 3 2 1 2 8
4. Odložení 3 2 1 2 8
5. Poslušnost pole, les, voda 3 2 1 3 12
Celkem 30 24 20   40
Práce v poli
1. Přinášení vlečené pernaté 3 2 2 3 12
2. Navádění na 2 ks pernaté - handling 3 2 1 5 20
3. Paměť k aportu - marking 3 2 1 4 16
Celkem 24 20 16   48
Práce v lese
1. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 2 4 16
2. Dohledávka 2 ks srstnaté ve čtverci 50 x 50 m 3 2 1 4 16
Celkem 24 20 16   32
Práce ve vodě
1. Přinášení 2 kachen - handling 3 2 1 5 20
2. Přinášení kachny z hluboké vody 3 3 2 4 16
3. Dohledávka pohozené kachny v rákosí 2 2 1 5 20
Celkem 42 34 28   56
Přinášení
1. Srstnaté 3 2 2 3 12
2. Pernaté 3 3 2 2 8
3. Kachny 3 3 2 2 8
Celkem 21 18 14   28
Nejnižší počet bodů pro cenu 153 122 102   204